OST Akatsuki no Yona

Akatsuki no Yona, Uncategorized - 29 June 2016, By Rokuro

OST Akatsuki no Yona

Download Ost Akatsuki no Yona
“Akatsuki no Yona”
Download Ost Akatsuki no Yona – This is Ost Opening and Ending Akatsuki no Yona mp3 full version with bitrates 320kbps.

Akatsuki no Yona

Opening Theme ;
“Akatsuki no Yona” by Kunihiko Ryo
“Akatsuki no Hana” by Cyntia
Ending Theme :
“Yoru” by vistlip
“Akatsuki” by Akiko Shikata

Download

Opening 1Openload | Solidfiles | GDrive | Mirror |
AlternativeSolidfiles | GDrive |
Opening 2Openload | Solidfiles | GDrive | Mirror |
AlternativeSolidfiles | GDrive |
Ending 1Openload | Solidfiles | GDrive | Mirror |
AlternativeSolidfiles | GDrive |
Ending 2Openload | Solidfiles | GDrive | Mirror |
AlternativeSolidfiles | GDrive |

OST Akatsuki no Yona | Rokuro | 4.5